Soorten vastgoedmakelaars

Een makelaar is erg handig tijdens de (ver)koop van uw huis. Een vastgoedmakelaar doet vrijwel hetzelfde, maar kan onderverdeeld worden in drie verschillende taken. We spreken hier van een bemiddelaar, een syndicus en een rentmeester. Het is mogelijk dat een makelaar al deze drie taken uitoefent, maar doorgaans gaat het hier om 1 of 2 competenties. In onderstaand artikel krijgt u inzicht in deze drie verschillende beroepen.

Bemiddelaar

De zogenaamde vastgoed-bemiddelaar staat tussen de koper en verkoper in. Hij of zij zorgt ervoor dat de relatie tussen beide groepen stabiel is, wat ervoor zorgt dat de koop soepeler verloopt. Ook zorgt deze expert er voor dat er genoeg krediet is voor eventuele kosten, op rekening van derden. De voordelen van een bemiddelaar zijn vrij ruim. Deze persoon doet namelijk uitgebreid marktonderzoek, zodat het perfecte huis gevonden wordt. Daarnaast heeft hij of zij voldoende tijd om verdere informatie op te doen over een mogelijk klant. Hieronder vallen bijvoorbeeld het vergaren van info over het pand en de grond eromheen. Verder wordt de waarde van een woning bepaald en komt u te weten of er bepaalde problemen zijn met het pand. Ten slotte weet u zeker met de professional, dat diegene over de nodige financiële en juridische kennis beschikt. Deze persoon komt vaak minder van pas als er sprake is van overerving.

Syndicus

De vastgoed-syndicus is verantwoordelijk voor allerlei eigendommen in complexen en groepen gebouwen. Daarnaast is het ook de taak om het onderhoud van de te verkopen panden goed bij te houden, zodat er zich geen problemen voordoen in de toekomst, waardoor de potentiële koper zich terugtrekt. Het voordeel van een syndicus is dat deze expert zich kan profileren op verscheidene gebieden, zoals administratie, financiën en bouw. Het is dan ook zijn of haar taak om bepaalde problemen in verband met deze aspecten. De belangrijkste eigenschap van deze professional is dan ook betrouwbaarheid, omdat er wordt omgegaan met erg belangrijke delen van een (ver)koop. Hier is ook informatie te vinden op directhuisverkopen.com.

Rentmeester

De rentmeester draagt als taak het overnemen van de verantwoordelijkheid van eigendommen die buiten het bereik van de syndicus vallen. Zo int hij of zij de huurgelden en bemiddelt deze persoon ook bij problemen tussen huurder en verhuurder. Ten slotte is diegene in het beheer van de transacties en zoekt hij naar de woning met het hoogste rendement.